careerjobs.de

Nitator AB

Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingeben bestätigen Sie die Nutzungsbedingungen
Beliebte Arbeitgeber

Arbeiten bei der Nitator AB

Nitator är latin och betyder framåtsträvande och utvecklande

Nitator är ett familjeägt företag sedan starten 1983. Allt sedan dess har känslan av familjeägt företagande i form av ansvar och bevarandet av traditioner gjort att Nitator framgångsrikt kunnat kombinera detta med tekniken. Nitator använder sig av den senaste produktionstekniken, samtidigt som medarbetaren har en mycket stor och viktig roll att fylla. Detta har gjort det möjligt för den enskilde individen att gå hand i hand med tekniken genom åren.

Tillväxttakten har varit hög ända sedan 1983, då verksamhet fokuserades på kontrakts tillverkning för tung fordonsindustrin.

Välkommen med din ansökan! 

Branche

Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner

Mitarbeiter

194

Hauptsitz

Oskarshamn

Homepage
Nitator AB

Verpassen Sie keine Stellenangebote von der Nitator AB

Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingeben bestätigen Sie die Nutzungsbedingungen